بازنشستگان محترم
جهت رويت فيش حقوقي آذر ماه به آدرس salary.tci.ir قسمت بازنشستگان انتخاب استان مورد نظر وارد نمودن كد ملي و شماره شناسايي ( مستخدم ) اقدام نمائيد با تشكر اداره كل امور مالي
1392/09/26
كليه حقوق اين سايت متعلق به اداره كل امورمالي شركت مخابرات ايران مي باشد